ประวัติอำเภอวังสะพุง

downloadอำเภอวังสะพุง
ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอวังสะพุงมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอเมืองเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเอราวัณ ทิศใต้ ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอด่านซ้าย และ อำเภอภูเรือ

ประวัติอำเภอวังสะพุง

ท้องที่อำเภอวังสะพุงเดิมแบ่งการปกครองออกเป็น 2แขวงโดยยึดถือลำน้ำปวนเป็นเส้นแบ่งเขต(มีฐานะเป็นตำบลในปัจจุบัน) ทางฝั่งตะวันตกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองหล่มสัก (ปัจจุบันคืออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) ของฝั่งตะวันออกของลำน้ำปวนขึ้นอยู่กับเมืองกมุทธาไสย (ปัจจุบันคือจังหวัดหนองบัวลำภู) ต่อมาปรากฏว่าแขวงทั้งสองมีพลเมืองหนาแน่นขึ้นจึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอมีชื่อว่า อำเภอวังสะพุง เมื่อปี พ.ศ. 2440
Advertisements
Posted in เมืองเลย | Leave a comment

ป.โท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ต้องพยายามตั้งใจเรียน และ เรียนให้จบคร้า

1456516_623908254338430_1699033274_n

Posted in บริหารการศึกษา | Leave a comment